SPIKA, spol. s r.o.

Hotline: +420 724 666 699
Pevná linka: +420 222 744 080
E-mail: hotline@spika.cz


Odkazy pro zákazníky

https://ss.spika.cz
https://deid.spika.czMonitoring

Rozvoj internetu a vzájemného propojení počítačových sítí nám dovoluje implementovat nejrůznější sondy, "policajty" a agenty do informačních systémů našich zákazníků. Důmyslným zapojením a konfigurací těchto programů získáváme nepřetržitý tok informací o stavu vitálních funkcí sledovaných systémů. Náš hotline servis dohlíží 24 hodin denně na sledované systémy a vyhodnocuje informace, které se dozvídá. Díky těmto sledovacím technikám jsme schopni předvídat některé havarijní situace a předcházet tak významným škodám. Tento produkt je obvykle nabízen v rámci našich služeb v režimu "Paušál". Izolovaná implementace tohoto systému je také možná.

 • Monitoring zajišťuje kontinuální dohled nad sledovanými prvky (servery, switche, routery, kritické aplikace, internetové připojení, výsledky zálohovacích procesů apod.).
 • Sběr informací je prováděn pomocí nasazovaných agentů.
 • Důmyslná hierarchie sledovaných událostí zajišťuje nemožnost zahlcení operátora zprávami v případě výpadku. Dostává se mu do „ruky“ pouze nejpodstatnější událost (např. při výpadku disku jsou zprávy o nečinnosti aplikací nadbytečné).
 • Dohledový portál integruje do jednoho místa grafické prostředí sledovaných veličin, zprávy a události o provozu atd.

Používané technologie implementovaného Monitoringu

 • Nagios (http://www.nagios.org)
 • Cacti (http://www.cacti.net)
 • GNU/GPL licenced
 • SNMP (simple network management protocol)
 • NRPE plugin pro unix-like systémy
 • nsClient pro Windows
 • systém sledování prahových hodnot (tresholds) a vyhodnocování reakcí na naměřené hodnoty sledovaných veličin