SPIKA, spol. s r.o.

Hotline: +420 724 666 699
Pevná linka: +420 222 744 080
E-mail: hotline@spika.cz


Odkazy pro zákazníky

https://ss.spika.cz
https://deid.spika.czOutsourcing

Pojmem outsourcing se obecně označuje zajištění určité části činnosti firmy jinou, externí organizací. Zjednodušeně tedy outsourcing představuje jakýsi pronájem externích zdrojů. Smyslem outsourcingu je nedělat to, co pro nás může zajistit někdo jiný levněji a rychleji, a raději se soustředit na tu oblast podnikání, v níž sami vynikáme. Outsourcing také umožňuje přechodně zvýšit kapacity firmy a vyhovět tak náhlé poptávce. Hlavním důvodem, který nejčastěji vede k využití služeb třetích stran, je finanční úspora. Vedoucí pracovníci IT oddělení jsou tlačeni k inovativním změnám, k zavádění nových technologií, ke zlepšování podpory, k pružnějším reakcím při požadavcích na změny - to vše samozřejmě za sníženého rozpočtu a se stejným, ne-li nižším počtem zaměstnanců. Ve finále ovšem kýžený efekt přinášejí výhody, které outsourcing může přinést. Ty se dají stručně shrnout do několika bodů:

Výhody outsourcingu

 • Více prostoru zaměřit se na předmět a cíl svého podnikání – veškeré problémy s ICT řeší outsourcingová firma.
 • Úspora nákladů – náklady na management, náklady na koordinaci, stávající zaměstnanec ICT není plně vytížen, musí absolvovat školení atd. 
 • Náklady na restrukturalizaci – přechod z investičních na provozní náklady, provozní náklady jsou v tomto případě více předvídatelné.
 • „Na míru“ – outsourcingová firma respektuje přání a požadavky klienta, kompletní servis IT je možno vypracovat přesně „na míru“.
 • Časová flexibilita – většina outsourcingových firem poskytuje nonstop servis.
 • Zastupitelnost – není třeba řešit nemoc nebo dovolené stávajících zaměstnanců.
 • Profesní flexibilita – schopnost zvládnout nečekané problémy lépe a v kratším čase. Outsourcingová firma má specialisty v různých odvětvích ICT.
 • Odborné znalosti – přístup k osvědčeným postupům, které by bylo příliš obtížné nebo časově náročné řešit v rámci firmy. Outsourcingová firma má v ICT širší zkušenosti, neustále rozvíjí znalosti a dovednosti svých zaměstnanců, má neustálý přístup k novým technologiím.
 • Zvýšení kvality služeb – uzavření smlouvy s odbornou firmou, ve smlouvě mohou být uvedeny i finanční sankce a právní odškodnění.
 • Capacity Management – zajištění nákladově optimální kapacity ICT infrastruktury, která bude odpovídat současným i budoucím obchodním potřebám. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je hledání rovnováhy mezi existující kapacitou a náklady na pořízení dodatečné kapacity. Přínosem implementace Capacity Managementu je především zvýšení efektivity výdajů a úspora nákladů (možnost odložit investice na pozdější dobu, ekonomicky efektivní poskytování služeb …).
 • Provedení změn a inovací – jedná se o změny a inovace velkého rozsahu, které společnost nemůže provést pouze vlastními silami, outsourcingová firma doplní kapacity, přidá své zkušenosti, příp. přebírá odpovědnost a rizika.