SPIKA, spol. s r.o.

Hotline: +420 724 666 699
Pevná linka: +420 222 744 080
E-mail: hotline@spika.cz


Odkazy pro zákazníky

https://ss.spika.cz
https://deid.spika.czSimulace havárie

Společnost SPIKA nabízí svým zákazníkům možnost otestování chování jejich systémů při určitých druzích havárií. Systém je vhodný i k nasazení do procesu zálohování dat. Jde o provedení kompletní zálohy a obnovy - lze simulovat, jak dlouhý bude výpadek v případě havárie, příp. lze tímto způsobem doplnit zálohovací systém a proces obnovy tím mnohonásobně zkrátit.

Systém je vhodný pro snížení následků například v těchto případech:

  • Závada některé ze součástek serveru, která je těžko nahraditelná
  • Porucha pevných disků
  • Odcizení nebo jiná katastrofa (například živelná)

Při těchto závadách je často vyžadován nový nebo jiný HW, jelikož porouchaný nelze opravit nebo je jeho oprava nevýhodná.

Tento systém lze s výhodou použít i v těchto scénářích:

  • Přesun systému na jiný HW
  • Obnova ztracených dat v co nejkratším termínu
  • Simulace pádu serveru tak, aby se odhalily případné technické problémy, které by mohly prodloužit dobu jeho nedostupnosti v případě jeho havárie.
  • Vytvoření zprávy, která definuje zálohovací metody a záložní strojový park (případně jiná organizačně technická opatření).
  • Dokonalé prověření obnovitelnosti prováděných záloh.

Ideálním výsledkem je odstavení produkčního serveru (fyzickým vypnutím) a uvedení do bezchybného provozu záložního hardware.

Jak systém funguje

Tento produkt je obdobou "požárního cvičení". Ve vhodný okamžik (víkend, noc) odstavíme kriticky důležité entity informačního systému a snažíme se systém uvést do chodu s použitím datových záloh a alternativního HW. Výstupem je zpráva, která doporučí vhodnou zálohovací politiku a záložní zařízení. Toto cvičení se dá provádět i za provozu systému, pokud se omezíme pouze na obnovu dat ze záložních médií. I závěry z takovéhoto cvičení jsou nesmírně cenné a přínosné pro bezpečnost informačních systémů.

Tímto postupem lze docílit obnovení funkčnosti serveru do přesně stejného stavu, jako byl v době zálohy, pouze za několik hodin od havárie (simulace havárie) - obvykle 1-4 hodiny podle množství dat.

Při simulaci společnost SPIKA přinese záložní server, zálohovací médium a aplikaci, která zálohování umožní. Pokud je simulace součástí zálohovacího procesu, může být proces proveden i na HW zákazníka.

V naplánovaný čas bude zákazníkův produkční server vypnut, jako kdyby byl porouchán. V ten moment začíná obnova předem zálohovaných dat na záložní server. Výsledkem je záložní server běžící v síti beze změny pro uživatele a bez ztráty dat. Následně je tento server vypnut a původní server opět spuštěn.