SPIKA, spol. s r.o.

Hotline: +420 724 666 699
Pevná linka: +420 222 744 080
E-mail: hotline@spika.cz


Odkazy pro zákazníky

https://ss.spika.cz
https://deid.spika.czVPN

je zkratkou pro „virtuální privátní síť“ - virtual private network. Jedná se o počítačovou síť, která využívá fyzické komponenty existujících privátních (vnitropodnikových) a veřejných sítí (Internet) a existuje tedy pouze virtuálně.

Typickým příkladem uživatele VPN je společnost, která má několik privátních sítí - v hlavním sídle a na několika pobočkách. Každá z těchto privátních sítí má vlastní IP rozsah a je připojena do Internetu. V hlavním sídle je nainstalován VPN server a na každé z poboček pak VPN klient. Tím vzniká na privátní adresaci virtuální privátní síť, díky níž mohou v základní konfiguraci komunikovat se servery v hlavním sídle. Je-li to nutné, lze dosáhnout i toho, že může komunikovat "každý s každým", tedy jakýkoli počítač na jakékoli pobočce s jakýmkoli počítačem na jiné pobočce.

Nespornou výhodou VPN je šifrování datového přenosu, díky němuž nemůže nikdo neoprávněně odposlechnout data během jejich přenosu po veřejném Internetu. Jednotlivé stanice nebo sítě připojované na VPN server jsou navíc ověřeny bezpečnou metodou (klientský certifikát nebo sdílený klíč, tzv. pre-shared key), což zabraňuje přístupu neoprávněných osob.

Do virtuální privátní sítě se nemusí připojovat celá síť, ale může být do ní připojen i samostatný počítač. Díky tomu se např. zaměstnanec na služební cestě může bezpečně připojit do vnitrofiremní sítě a pracovat s dokumenty uloženými ve firemním serveru, příp. se pomocí VPN může vzdáleně připojit administrátor a provádět servisní úkony.

Příklady použití

  • připojení uživatelů na pobočkách k aplikaci běžící centrálně (např. terminálové služby)
  • vzájemné propojení všech poboček (možnost přístupu k počítačům, tiskárnám a dalším zařízením na jednotlivých pobočkách pomocí vnitřních IP adres)
  • pohodlné připojení do vnitrofiremní sítě z domova, z "terénu" (např. z mobilního připojení) nebo na služební cestě pomocí internetové připojky v hotelovém pokoji
  • management VPN, díky níž se může provádět vzdálená správa (např. konfigurace serverů, asistence uživatelům ve vnitřní síti)